Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών κατέγραψε το 2018 ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη

Τη σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών για το 2018, παρουσίασε ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, το 2018, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας με κέρδη προ φόρων στα 15,4 εκ. ευρώ. αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 3,8% στα 202,4 εκ. ευρώ, ενώ τα εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα, αυξήθηκαν κατά 4,1% στα 191 εκ. ευρώ από 183,5 εκ. ευρώ το 2017, όταν το σύνολο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς εμφάνισε αύξηση 1,8%. Επίσης, παρουσίασε αύξηση του Ενεργητικού κατά 2,9% στα 429,4 εκ. ευρώ, έναντι 417,5 εκ. ευρώ της χρήσης 2017 και ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 0,4% στα 115,9 ευρώ, έναντι 115,4 εκ. ευρώ της 31/12/2017, παρά την κακή πορεία των διεθνών Χρηματιστηρίων.

Ανακοίνωσε επίσης ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 14,1 ποσοστιαίες μονάδες σε 159,81%, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρίας και διασφαλίζοντας το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της, αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 4,6% στα 285,7 εκ. ευρώ, έναντι 273,1 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης και αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 333,7 εκ. ευρώ, έναντι 325,7 εκ. ευρώ στα τέλη του 2017. Επίσης, αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 1.175 από 1.121 την 31/12/2017.

Ο Όμιλος κατέχει μερίδιο αγοράς 4,9% με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες του.

Στη συνέντευξη Τύπου η Διοίκηση, εκτός από τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2018, ενημέρωσε και για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη στις 21 Μαΐου 2019, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,13 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, παρουσίασε τους στόχους και τις προοπτικές του Ομίλου για το 2019.

«Το 2018 ο Όμιλος μας ολοκλήρωσε ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά σε όλες του τις δραστηριότητες. Ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, αποδεικνύοντας την αντοχή και την αποτελεσματικότητά του στη διαχείριση των κινδύνων, καθώς πέρυσι η χώρα μας βίωσε πρωτόγνωρες καταστροφικές πυρκαγιές, έντονα καιρικά φαινόμενα και αυξημένα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, αλλά και ένα φτωχό σε αποδόσεις επενδυτικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αποδείξαμε έμπρακτα τη στήριξή μας, το κοινωνικό μας πρόσωπο, με ενέργειες και δράσεις που αντανακλούν τον συνεπή μας χαρακτήρα επί 41 έτη: να είμαστε πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους μας και να ανταποκρινόμαστε αμέσως. Οι στρατηγικοί στόχοι μας για το 2019, παραμένουν ευθυγραμμισμένοι με το Όραμα μας. Η ιδιωτική ασφάλιση εμφανίζει σπουδαίες προοπτικές, και λόγω της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου στο σύνολο της Ε.Ε. και λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης των παροχών του Δημόσιου Συστήματος Ασφάλισης», ανέφερε ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης.

Ο Στέφανος Βερζοβίτης μέλος του διοικητικού συμβουλίου και γενικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών ανέφερε: «Το 2018 ο Όμιλός μας ολοκλήρωσε μια ακόμη κερδοφόρα χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση των οικονομικών του μεγεθών. Την τελευταία δεκαετία, έχουμε καταφέρει, μέσα σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων, να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, με μερίδιο αγοράς 4,9%, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη. Παραμένουμε πάντα συνεπείς στις αξίες μας και στο σεβασμό μας προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, με κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Το 2019, αλλά και στα επόμενα έτη, ο Όμιλος θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης».