Σημαντική άνοδος στην έκδοση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα

Πάνω από 56 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων που επενδύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συνεχίστηκε και το 2017 η ανοδική τάση στην έκδοση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας, όπως καταγράφει η ετήσια έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE), που διεξάγεται για τέταρτη φορά στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Υπευθυνότητας (CRI) και της Ένωσης Ελλήνων Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) και χορηγό επικοινωνίας τη WIND Ελλάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, την περίοδο 2016-2017, εκδόθηκαν 36,7% περισσότερες εκθέσεις σε σχέση με το 2012, ενώ τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται οι εταιρείες που θα έχουν στρατηγική και έκθεση για την εταιρική υπευθυνότητα να ξεπεράσουν τις 120 στη χώρα μας.

Οι κλάδοι που διατηρούν τις υψηλότερες θέσεις στην έκδοση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας και συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία είναι αυτοί των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, των κατασκευών και οικοδομικών υλικών, των τροφίμων και των προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριμένα, οι 79 εταιρείες που εξέδωσαν έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας, την περίοδο 2016-2017, συνεισφέρουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία, απασχολώντας περισσότερους από 150.000 εργαζόμενους, με συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 56 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 48% των εταιρειών αυτών σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών του, κατά το 2016, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποδεικνύει την έμμεση συσχέτιση της ΕΚΕ με τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Όπως προκύπτει από την έρευνα του Παρατηρητηρίου Εκθέσεων ΕΚΕ του Κέντρου Αειφορίας (CSE), «το 78% (ποσοστό ιδιαιτέρως υψηλό σε σχέση με άλλες περιοχές ανά τον κόσμο) των εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας έχουν συνταχθεί με βάση αυτές τις οδηγίες GRI, ένα από τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία εταιρεία, για να καλύψει και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας».

Τέλος, η ένταξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στις εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας και, κατ’ επέκταση, στη στρατηγική των εταιρειών, φαίνεται να είναι σημαντική τάση και στην Ελλάδα, όπως παρατηρείται και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, 17 εταιρείες (21%) κάνουν αναφορά στους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, με το 69% αυτών να αναφέρει συγκεκριμένα τους στόχους, συνδέοντάς τους με συγκεκριμένες δράσεις και ενότητες της έκθεσης.