Σημαντική δικαίωση για δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

Τι αποφάσισε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά.

Ιωάννα Μπρατσιάκου

Δύο δανειολήπτες που προ δεκαετίας είχαν συνάψει δανειακές συμβάσεις σε ελβετικό φράγκο και είδαν τις δόσεις και το οφειλόμενο κεφάλαιο να αυξάνεται σημαντικά όταν άλλαξε η ισοτιμία με το ευρώ που, δικαιώθηκαν πριν από λίγες μέρες με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Το Δικαστήριο έκρινε καταχρηστικό και -ως εκ τούτου- άκυρο τον όρο της δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με τον οποίο “εφόσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα, ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την τράπεζα σε ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής”. Κατά συνέπεια, οι καταβολές που οι δανειολήπτες πραγματοποιούν σε ευρώ, πρέπει να υπολογίζονται από την τράπεζα σε ελβετικά φράγκα, με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων.

Όπως σημειώνει στο News247 o δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση, Γιώργος Καλτσάς, η επιλογή σύναψης του δανείου από τους ενάγοντες εκείνη την εποχή, όπως και από μεγάλη μερίδα δανειοληπτών, ήταν απόρροια του επιτοκιακού οφέλους, πλεονέκτημα που τονιζόταν από τις σχετικές καμπάνιες των Τραπεζών με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προωθούνταν μαζικά εκείνη την περίοδο. Από τις αρχές του 2008 η ισοτιμία ευρώ / ελβετικού φράγκου κατέγραψε μεγάλη μείωση σε βάρος του ευρώ, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι μηνιαίες δόσεις που έπρεπε να καταβάλουν οι ενάγοντες προς αποπληρωμή των δανείων τους, όπως και το οφειλόμενο σε ποσό σε ευρώ για την αποπληρωμή του δανείου. Οι ενάγοντες δεν ενημερώθηκαν από τους υπαλλήλους της τράπεζας για τον κίνδυνο στη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας, πράγμα απαραίτητο, διότι, καίτοι λογιστές, δεν είχαν ιδιαίτερες γνώσεις για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ούτε περιουσία ή εισοδήματα σε ελβετικό φράγκο.

Διαβάστε περισσότερα στο news247.gr