Σύμφωνες με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως η απόφαση σχετικά με την τιμολόγηση της Αλουμίνιον θα ενσωματωθεί στα οικονομικά στοιχεία εννιαμήνου.

Η ΔΕΗ θα συμμορφωθεί προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφορικά με την τιμολόγηση της Αλουμίνιον της Ελλάδος και αυτό θα αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου, αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας προς το Χρηματιστήριο.

Η επιχείρηση διευκρινίζει ότι δεν είχε υποβάλει την αρχική καταγγελία στην ΕΕ (είχε υποβληθεί το 2008 από τη ΓΕΝΟΠ και καταναλωτικές οργανώσεις), είχε όμως ασκήσει παρέμβαση τον Ιανουάριο 2012 υπέρ της Επιτροπής που θεωρεί ότι το προτιμησιακό τιμολόγιο ηλεκτροδότησης της Αλουμίνιον αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Το Δικαστήριο, όπως αναφέρεται και στη σημερινή ανακοίνωση της ΔΕΗ, έκρινε ότι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα (Ιανουάριο 2007 έως Μάρτιο 2008) οπότε επανήλθε με δικαστική απόφαση σε ισχύ το προτιμησιακό τιμολόγιο δεν δημιουργήθηκε «νέο πλεονέκτημα διακριτό, από την υφιστάμενη ενίσχυση με την έννοια της τροποποίησης υφιστάμενης ενισχύσεως».

Η Επιτροπή, αναφέρει ακόμα η ΔΕΗ, δύναται να ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά της υπόψη Απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου καθώς και αίτηση αναστολής αυτής.