Συμφωνία για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό στις ΗΠΑ σύναψε η Advartia

Συμφωνία για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό στις ΗΠΑ σύναψε η Advartia

Η εταιρεία Alectris ανέλαβε τη μελέτη και διαχείριση του έργου.

Συμφωνία για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό στις ΗΠΑ, συνολικής ονομαστικής ισχύος 20 μεγαβάτ (ΜW), σύναψε η εταιρεία Advartia, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μέσω της συνδεδεμένης επιχείρησης Alectris. Η κατασκευή του σταθμού, που βρίσκεται στην πολιτεία της Τζόρτζια, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και θα συνδεθεί στο σύστημα την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Η Alectris έχει αναλάβει τη μελέτη και διαχείριση του έργου, καθώς και την πλήρη επίβλεψη των εργασιών κατασκευής από τοπικούς υπεργολάβους. Παράλληλα, η εταιρεία θα υλοποιήσει το σχεδιασμό του συστήματος παρακολούθησης, που πρόκειται να εγκατασταθεί, προκειμένου το πάρκο να μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα διαχείρισης ACTIS, παρέχοντας απομακρυσμένη και συνεχή πρόσβαση μέσω διαδικτύου.

Η Alectris έχει υπογράψει σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης (Οperations & Maintenance, O&M) για το εν λόγω έργο υπό την έγκριση της Bank of America, μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες και τις πιο ενεργές στο χώρο των φωτοβολταϊκών.

Υπενθυμίζεται ότι η Advartia έχει ήδη αναλάβει μεγάλα έργα σε Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και ΗΠΑ.