Συμφωνία Ιntralot – ομολογιούχων για τα χρέη της εταιρείας – Τι προβλέπει

Προς επίλυση βαίνει ως φαίνεται το φλέγον ζήτημα του χρέους της εταιρείας Intralot μετά τη συμφωνία-ανάσα με τους ομολογιούχους πιστωτές του Ομίλου, με στόχο τη συνολική κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της εταιρείας. Eιδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ομάδα πιστωτών συμφώνησε να παράσχει στην Intralot χρηματοδότηση 148 εκατ. ευρώ για να αποπληρωθούν κάποια από τα παλαιότερα χρέη που λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2021 και για «απαλυνθούν» οι όροι της αναδιάρθρωσης χρέους.

Υπό τη νέα συμφωνία, λοιπόν, μέρος εξασφαλισμένων ομολόγων (SSN) ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ που λήγουν τον Σεπτέμβριο θα αποπληρωθούν από μερίδα επενδυτών. Για το υπόλοιπο ποσό θα υπάρξει ανταλλαγή ομολογιών, με τις νέες ομολογίες να λήγουν το 2025.

Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs που θα εκδοθούν θα είναι συνολικού αρχικού κεφαλαίου ύψους 244,6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, με πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate) 7,09% το πρώτο και δεύτερο έτος από την έκδοση, 8,19% το τρίτο έτος από την έκδοση και 8,87% έπειτα. Ο Όμιλος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση τόκων, με επιτόκιο πληρωμής σε είδος (payment-in-kind interest rate) 9,98%, αντί για το πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate), για τα πρώτα τρία έτη, και 10,27% έπειτα.

Η Συμφωνία Lock up προβλέπει ότι με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι εταιρείες του Ομίλου Intralοt, Inc. θα λειτουργούν, στο μέτρο του δυνατού, ως αυτόνομες οντότητες. Η Intralot, που εδρεύει στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες αθλητικών στοιχημάτων από την Αργεντινή έως τη Βουλγαρία, επλήγη από τις επαναδιαπραγματεύσεις συμβολαίων σε ορισμένες χώρες αλλά και από την πανδημία Covid-19. Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν περισσότερο από 16% πέρυσι.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των Beach Point Capital Management, M&G Plc και Oak Hill Advisors από πέρυσι, καταλήγοντας σε μια αρχική συμφωνία τον Ιανουάριο. Ωστόσο, η νέα πρόταση, αν και υποστηρίζεται από το 82% περίπου των ομολογιούχων του 2021, χρειάζεται ελάχιστη υποστήριξη 90% για να καταστεί δεσμευτική.

Πάντως, ύστερα από τις διευθετήσεις, η Intralot θα απομείνει με χρέος περί τα 400- 500 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία 90-95 εκατ ευρώ, εκ των οποίων το 68% αφορά την αμερικανική θυγατρική που έχει δραστηριοποίηση σε 12 πολιτείες.