Συμφωνία με την ΕΤΕπ για τη Pharmathen

Ingram Publishing

Η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί σύμφωνα με την εταιρεία στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Σε συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατέληξε η Pharmathen.

Στόχος της Pharmathen είναι τα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την ενίσχυση της ερευνητικής δράσης του ομίλου.

Η εταιρεία επενδύει άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως στην Έρευνα και Ανάπτυξη για τη δημιουργία 10-12 νέων γενόσημων μορίων ανά έτος και αναπτύσσει 3-4μελέτες καινοτόμων σκευασμάτων κάθε χρόνο, που αφορούν κυρίως την ανάπτυξη προηγμένων φαρμακευτικών τεχνολογιών και τεχνολογιών χορήγησης φαρμάκων.

Όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή της, διαθέτει 60 εγκεκριμένα φαρμακευτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο χαρτοφυλάκιό της, ενώ άλλες 5 αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας πρόκειται να χορηγηθούν ή να υποβληθούν εντός του έτους. Να σημειωθεί ότι το 2013, οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 178 εκατ. ευρώ, το EBITDA στα 46 εκατ. ευρώ και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της περί τα 50 εκατ. ευρώ.