Σύμπλευση ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ και Ellington για την ΑΜΚ της Attica Bank – Παρατείνεται ως 17/12 η άσκηση δικαιώματος

Σύμπλευση ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ και Ellington για την ΑΜΚ της Attica Bank – Παρατείνεται ως 17/12 η άσκηση δικαιώματος
ATTICA BANK Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ» ή «Ταμείο»), ολοκλήρωσε με επιτυχία τις αποκλειστικές του διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A., οι οποίοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank μαζί με το ΤΧΣ.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η Attica Bank έλαβε την 08.12.2021 έγγραφη πληροφόρηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπό την ιδιότητά του ως Βασικού Μετόχου με συμμετοχή 68,24% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ότι υπήρξε επιτυχής ολοκλήρωση των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων του Ταμείου με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της.

Στο πλαίσιο αυτό το Ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στην Αύξηση εξασκώντας 15.220.674 δικαιώματα προτίμησης για την κτήση Νέων Μετοχών από τα, συνολικώς, 16.533.102 που κατέχει αυτή τη στιγμή στην Τράπεζα.

Παρατείνεται έως 17 Δεκεμβρίου η άσκηση δικαιώματος

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank αποφάσισε:

(α) την παράταση της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης επί των Νέων Μετοχών έως την 17.12.2021 (τελευταία ημέρα άσκησης).

(β) την παροχή προς τους επενδυτές, που έχουν ήδη ασκήσει δικαιώματα προτίμησης, του δικαιώματος ελεύθερης υπαναχώρησης από την εγγραφή τους για Νέες Μετοχές (το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης») το οποίο θα δύναται να ασκηθεί μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ήτοι μέχρι την 17.12.2021.

Με βάση τα παραπάνω, το αναθεωρημένο (νέο) χρονοδιάγραμμα των υπολειπομένων ενεργειών της Αύξησης έχει ως κάτωθι

09/12/2021 – Έναρξη περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

17/12/2021 – Τελευταία ημέρα άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης

17/12/2021 – Τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

20/12/2021 – Κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών

21/12.2021 – Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

21/12/2021 – Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

22/12/2021 – Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών*

22/12/2021 – Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

23/12/2021 – Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών

Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές.