Σύμβαση ύψους 68 εκατ. ευρώ υπέγραψαν ΔΕΗ και J&P-ΑΒΑΞ

Η συμφωνία αφορά συνολικές εργασίες στο σταθμό παραγωγής ενέργειας του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.

 

Την υπογραφή σύμβασης αξίας 68 εκατ. ευρώ με τη ΔΕΗ ΑΕ για τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή συστήματος αποθείωσης καυσαερίων στη λιγνιτική μονάδα V ισχύος 375ΜWe του σταθμού παραγωγής ενέργειας του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη, ανακοίνωσε η J&P-ΑΒΑΞ.

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια υλικών και ειδικού Η/Μ εξοπλισμού και όλα τα έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και οργάνων για τo σύστημα αποθείωσης και τις βοηθητικές του εγκαταστάσεις. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το προς εγκατάσταση σύστημα θα απομακρύνει το 95% του περιεχομένου στα καυσαέρια διοξειδίου του θείου, με αποτέλεσμα η μονάδα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σύμβαση έχει διάρκεια 36 μηνών.