Σύμβασης Eurobank-ΤΧΣ για τις μετοχές του Τ.Τ.

Σύμβασης Eurobank-ΤΧΣ για τις μετοχές του Τ.Τ.

Συμφωνία στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Eurobank και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (κυριότητας του ΤΧΣ, με εισφορά τους από το Ταμείο, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας), ενέκρινε σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση της Eurobank.

Επίσης ενέκρινε τη Σύμβαση για την απόκτηση από την Τράπεζα του συνόλου των μετοχών της Νέας Proton Τράπεζας, κυριότητας του ΤΧΣ.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 425.625.000 ευρώ, με έκδοση 1.418.750.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,48 ευρώ η κάθε μία, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και συγκεκριμένα με εισφορά του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. που έχει στην κυριότητά του το ΤΧΣ, συνολικής αξίας 681 εκατ. ευρώ όπως προέκυψε από την αποτίμησή τους.

Διαβάστε ακόμη: Βασικός στόχος του ΤΧΣ η ιδιωτικοποίηση της Eurobank