Συνάντηση του CEO των ΕΛΠΕ με ξένους οικονομικούς και εμπορικούς ακολούθους

Οι 28 Διπλωμάτες ενημερώθηκαν για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 και στις συμφωνίες που σύναψε ο Όμιλος.

Για τις δραστηριότητες και τις βασικές κατευθύνσεις της στρατηγικής Ανάπτυξης των Ελληνικών Πετρελαίων ενημέρωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γρηγόρης Στεργιούλης, αντιπροσωπεία από το Club των Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων ξένων Κρατών στην Ελλάδα που επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία των ΕΛΠΕ στο Μαρούσι.

Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε στους εικοσιοκτώ διπλωμάτες από όλο τον κόσμο που μετείχαν στη συνάντηση τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του 2015 και τις επιτυχείς συμφωνίες που σύναψε η ΕΛΠΕ τον τελευταίο χρόνο, όπως εκείνη με το Ιράν.

Σκιαγραφώντας την πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία, ο κ. Στεργιούλης επεσήμανε ότι απαιτούνται φρέσκες ιδέες και γρήγορες κινήσεις, αλλά πάντοτε με την απαιτούμενη προσοχή σε ό,τι συμβαίνει τριγύρω μας, στη διεθνή σκηνή και ιδιαίτερα στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. «Δεν διαλέξαμε το μέρος που γεννηθήκαμε, όμως μπορούμε να επιλέξουμε το που θα ζήσουμε και το που θα δραστηριοποιηθούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες του Ομίλου για την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικά ομάδων λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης εξαιτίας του προσφυγικού με τη δημιουργία του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στη Χίο, «HELPEVillage».

Τέλος, στα μέλη του Club των Ξένων Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων έγινε η παρουσίαση «GroupOverviewandStrategy» για την στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου, στην οποία -εκτός από τον κ. Στεργιούλη- συμμετείχαν, ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Γιώργος Αλεξόπουλος, ο Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές Βασίλης Τσάιτας, καθώς και ο Ανώτερος Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Συμμετοχών, Διομήδης Σταμούλης.