Συνεχίζει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης η SATO

Συνεχίζει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης η SATO

Περικοπή λειτουργικών δαπανών και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο πρόγραμμα για την εταιρεία.

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης συνεχίζει να εφαρμόζει η εταιρεία SATO Ανώνυμη Εταιρεία Ειδών Γραφείου και Σπιτιού, που προσβλέπει στη σημαντική μείωση των λειτουργικών της δαπανών με μείωση των εξόδων ενοικίων, αναδιάρθρωση των ανθρώπινων πόρων της, επαναδιαπραγμάτευση βασικών συμβολαίων προμηθευτών και γενικότερα περαιτέρω περικοπή ελαστικών δαπανών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία, οι μετοχές της οποίας παραμένουν στην κατηγορία «επιτήρησης» διέκοψε τη λειτουργία καταστημάτων της, τα οποία δεν απέδιδαν τα αναμενόμενα και η συνεισφορά τους τη ζημίωνε συνολικά.

Επίσης, η SATO έχει συνάψει συμφωνίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρίτους (3PL-third party logistics) και αξιοποιεί το κέντρο Logistics της Ελευσίνας. Επιπλέον, εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής, καθώς έχει σημαντική εμπειρία στις διαδικασίες αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων και διαθέτει ένα υπερσύγχρονο κέντρο Logistics.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία, στην προσπάθειά της για αναδιάρθρωση των οφειλών της, προχώρησε σε συμφωνία με τους πιστωτές της, η οποία εκδικάστηκε στις 20.03.2013 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Εξάλλου, εγκρίθηκε με την 650– 26/06/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το σχέδιο εξυγίανσης που είχε υποβάλει.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά συνολικό ποσό 19.752.967,79 ευρώ με την έκδοση 37.269.750 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη.

Διαβάστε ακόμη: Κινδυνεύει το Ελ Ντοράντο των Βαλκανίων;