Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η Kleemann

Αύξηση τζίρου στο πρώτο εξάμηνο του 2016 για την εταιρεία.

Με αύξηση τζίρου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο έκλεισε το εξάμηνο για τον όμιλο Kleemann. Συγκεκριμένα, o κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 52,9 εκατ. ευρώ από 47,9 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%.

Το περιθώριο EBITDA του ομίλου ανέρχεται στο 7,2%, μειωμένο από 7,5%, την αντίστοιχή περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη προ φόρων έκλεισαν στα 2,3 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να ανέρχεται στο 4,4% όσο και στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και μη ελεγχόμενα δικαιώματα ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ όσο και πέρσι, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο υπολογίζεται στο 2,1% από 2,3% στο περυσινό εξάμηνο του 2015.

Ο όμιλος έχει παρουσία, μέσω θυγατρικών και γραφείων σε 15 χώρες, το ποσοστό διεθνών πωλήσεων του ομίλου ανέρχεται σε 92%, ενώ ο συνολικός αριθμός εργαζομένων έχει αυξηθεί σε 1.201 άτομα από 1.169 άτομα, στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις σε σημαντικές διεθνείς αγορές, όπως η Τουρκία, η διοίκηση για το 2016 αναμένει τη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας του ομίλου, ενώ συνεχίζει την περαιτέρω διείσδυσή του σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης».