Συνεργασία EY Ελλάδας – Intelen στον τομέα της ενέργειας

Οι δυο εταιρείες συμφώνησαν στην παροχή ψηφιακών, ενεργειακών υπηρεσιών σε εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της πλατφόρμας DiG SaaS της Intelen.

Η ΕΥ Ελλάδας και η εταιρεία Intelen συμφώνησαν στην παροχή ψηφιακών, ενεργειακών υπηρεσιών σε εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της πλατφόρμας DiG SaaS της Intelen.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο της συνεργασίας θα είναι η προώθηση και εκμετάλλευση της πλατφόρμας σε παρόχους ενέργειας, αλλά και η χρησιμοποίηση των δεδομένων της για συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και για υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων.

Η πλατφόρμα DiG SaaS είναι η νέα ψηφιακή λύση διαχείρισης ενέργειας και ευαισθητοποίησης του κοινού, σχεδιασμένη για τους παρόχους ενέργειας, καθώς και για τους πελάτες τους.

Το DiG, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι μία cloud-based σουίτα εφαρμογών, που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως επεξηγηματικά διαγράμματα για την παρακολούθηση και ανάλυση της κατανάλωσης και του κόστους ενέργειας (διαχείριση λογαριασμού), εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και αειφορίας, διαδραστικών παιχνιδιών, ερωτηματολογίων (ερευνών), καθώς και εξατομικευμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Μέσω αυτών των λειτουργιών, βοηθά τους καταναλωτές στον εξορθολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας και, ως εκ τούτου, στην εξοικονόμησή της.