Συνεργασία Nova – ΦΑΓΕ στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Το έργο αφορά στη διασύνδεση δύο εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Αγγλία, ένα στο Λουξεμβούργο και ένα στο Μιλάνο με τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΦΑΓΕ στην Αθήνα.

Μία εξαιρετικά σημαντική συνεργασία υλοποιήθηκε μεταξύ της Nova και της ΦΑΓΕ, της εταιρείας γαλακτοκομικών η οποία κατέχει ηγετικό ρόλο στη διεθνή αγορά, καθώς τα προϊόντα που παράγει διατίθενται σε περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Η Νova, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το σύγχρονο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών, σχεδίασε και υλοποίησε με επιτυχία το τεχνολογικά σύνθετο έργο, που σκοπό έχει την αποτελεσματικότερη λειτουργία και επικοινωνία των τεσσάρων εγκαταστάσεων της ΦΑΓΕ στην Ευρώπη με τις κεντρικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Το έργο αφορά στη διασύνδεση δύο (2) εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Αγγλία (Λονδίνο & Κόρμπι), ένα (1) στο Λουξεμβούργο και ένα (1) στο Μιλάνο με τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΦΑΓΕ στην Αθήνα.

Για την ασφαλή διασύνδεση και εσωτερική επικοινωνία των παραπάνω εγκαταστάσεων υλοποιήθηκαν και παρέχονται υπηρεσίες MPLS VPN μέσω κυκλωμάτων οπτικής ίνας της Nova. Ειδικότερα, για τα σημεία του εξωτερικού παρέχονται υπηρεσίες International MPLS VPN, βασισμένες στις διεθνείς διασυνδέσεις της Nova σε Σόφια και Φρανκφούρτη και τη συνεργασία της με τους μεγαλύτερους (tier1) παρόχους τηλεπικοινωνιών στον κόσμο.

Επίσης, για την πρόσβαση των κεντρικών εγκαταστάσεων της ΦΑΓΕ στο Internet, υλοποιήθηκαν δύο πλήρως προστατευμένες υπηρεσίες υψηλής, συμμετρικής και εγγυημένης ταχύτητας, μέσω ιδιόκτητων οπτικών ινών της Νova. Με σκοπό την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών, η λύση παρέχεται με οπτικά κυκλώματα διπλής όδευσης και διπλής εισαγωγής καθώς και με διπλούς εξοπλισμούς στον χώρο του πελάτη.