Συνεργασία της ΟΤΕ-Βyte και της ΗΔΙΚΑ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σύμβαση προβλέπει την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την παροχή σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή Σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» υπογράφηκε μεταξύ της ενώσεως εταιρειών «ΟΤΕ ΑΕ – Βyte ABEE» και της «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συμβατική αξία του έργου είναι 11.955.020,40 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και η προθεσμία εκτέλεσής του αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί για 18 μήνες.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η παροχή σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε ακόμη:

BofA: Αναμένει νέα έκδοση από τον ΟΤΕ ύψους 700 εκατ. ευρώ

ΟΤΕ: μοναδική ελληνική εταιρεία στο Euronext Vigeo Eurozone 120