Συρρίκνωση των ζημιών της Revoil στο α’ εξάμηνο

H λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας αυξήθηκε στα 4,37 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση των μεγεθών του, κυρίως σε επίπεδο μητρικής, όσο και σε ενοποιημένη βάση, εμφάνισε ο όμιλος ΡΕΒΟΙΛ το πρώτο εξάμηνο του 2015, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου σε επίπεδο EBITDA, ανήλθε στα 4,37 εκατ. ευρώ από 3,80 εκατ. ευρώ το 2014, εμφανίζοντας άνοδο 15% – ενώ για τη μητρική, η άνοδος διευρύνεται στο 47,5%.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 333,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015 από 360,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014, παρουσιάζοντας μονοψήφια μείωση κατά 7,62%, «παρά το γεγονός ότι οι πωλούμενοι όγκοι καυσίμων του ομίλου κινήθηκαν ανοδικά. Η πτώση στον κύκλο εργασιών, οφείλεται στη μεγάλη μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων» αναφέρεται.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης) του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν στα 368,4 εκατ. λίτρα έναντι 317,7 εκατ. λίτρων το 2014, εμφανίζοντας άνοδο 16%. Στον συνολικό κύκλο εργασιών του ομίλου, ποσό 3,49 εκατ. ευρώ προέρχεται από την δραστηριότητα στην ναυτιλία μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ.

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε στα 11,52 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,67%, έναντι 10,8 εκατ. ευρώ το περσινό πρώτο εξάμηνο.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων, ο όμιλος περιόρισε τις ζημιές του στα 1,17 εκατ. ευρώ έναντι 1,35 εκατ. το 2014, ενώ η μητρική επέστρεψε σε κερδοφορία 573,91 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 577,35 χιλιάδων το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ο όμιλος περιόρισε το αρνητικό αποτέλεσμα στα 1,19 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,36 εκατ. το 2014. Η μητρική έκλεισε με κέρδη μετά από φόρους 558,1 χιλιάδων ευρώ, από ζημιές 579,6 χιλιάδων το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Η αξιοποίηση του δικτύου πρατηρίων ενισχύθηκε με 26 νέες συνεργασίες ενώ η δραστηριότητα στη ναυτιλία μέσω της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ, λόγω των χαμηλότερων ναύλων διεθνώς, συμπίεσε τα αποτελέσματα συνολικά, του ομίλου. Εκτιμάται ότι η πορεία του ομίλου το δεύτερο μισό του 2015, θα επηρεαστεί θετικά σε ενδεχόμενη μείωση της τιμής (ύψος των δασμών) στο πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο. Η ζήτηση σε καύσιμα κίνησης που συνδέεται και με την τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς – φθινοπωρινούς μήνες, θα επηρεάσει εξίσου.

Τέλος, όλες οι παράμετροι που συνδέονται με το διαθέσιμο εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, όπως ενδεικτικά ο έλεγχος στη κίνηση κεφαλαίων, τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα, η αγορά εργασίας, η πολιτική σταθερότητα, αναμένεται να επηρεάσουν την ζήτηση για καύσιμα τους επόμενους μήνες, με τον όμιλο να δηλώνει ότι προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες, εφαρμόζοντας τον στρατηγικό του σχεδιασμό για την περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων του.