Συρρίκνωση ζημιών εμφάνισε η Βιοκαρπέτ το α΄ εξάμηνο του 2013

Συρρίκνωση ζημιών εμφάνισε η Βιοκαρπέτ το α΄ εξάμηνο του 2013

Μειωμένες οι πωλήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.

Συρρίκνωση ζημιών εμφάνισε η Βιοκαρπέτ, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν, κατά το α΄ εξάμηνο του 2013, στα 33,584 εκατ. ευρώ έναντι 40,140 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.

Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν, κατά το α΄εξάμηνο του 2013, στα 17,088 εκατ. ευρώ έναντι 21,756 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. Οι εξαγωγές αποτελούν το 50,88% του συνολικού τζίρου.

Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA), ανήλθαν, κατά το α΄εξάμηνο του 2013, στα 1,429 εκατ. ευρώ έναντι 2,059 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν, κατά το α΄εξάμηνο του 2013, στα 5,869 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 6,553 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.

Το α’ εξάμηνο του 2013, ο όμιλος παρουσίασε καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας ζημιές 6,342 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 6,582 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.

Σε επίπεδο μητρικής, οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν, κατά το α΄ εξάμηνο του 2013, σε 1,980 εκατ. ευρώ έναντι 4,210 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA), κατά το α΄εξάμηνο του 2013, ανήλθαν σε ζημιές 1,686 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,748 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.

Οι ζημιές προ φόρων του α΄ εξαμήνου 2013 ανήλθαν στα 2,412 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,242 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.

Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του α΄ εξαμήνου 2013 ανήλθαν στα 2,220 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,391 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.