Σύσταση κοινής εταιρείας της ΔΕΗ με την RWE Renewables στις ΑΠΕ

Σύσταση κοινής εταιρείας της ΔΕΗ με την RWE Renewables στις ΑΠΕ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Μέτων Ενεργειακή ΑΕ για την πραγματοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο συμφωνίας με την RWE Renewables, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. 

Η ΔEΗ Ανανεώσιμες εισέφερε σε είδος στη Μέτων Ενεργειακή εννέα θυγατρικές της οι οποίες αναπτύσσουν εννέα φωτοβολταϊκα έργα με συνολική ισχύ έως 940 MW, τα οποία βρίσκονται στη δυτική Μακεδονία, εντός των ορίων του πρώην λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου και απέκτησε το 49% της Μέτων Ενεργειακή.  

Η RWE εισέφερε τα αντίστοιχα μετρητά στη Μέτων Ενεργειακή και απέκτησε το 51%, διατηρώντας τον αποκλειστικό έλεγχο της κοινής εταιρείας, ενώ παράλληλα, έχει εξασφαλίσει ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων αντίστοιχου μεγέθους την Ελλάδα, με σκοπό να τα συμπεριλάβει στην κοινή εταιρεία, αναφέρει η ΔEΗ στην ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο.