Σωρηδόν κλείνουν βιβλία και μπλοκάκια

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Υπό τον φόβο των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων του νέου ασφαλιστικού, χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες κλείνουν τα βιβλία τους στις εφορίες. 

Χιλιάδες είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μισθωτοί με ανενεργά «μπλοκάκια» που κατακλύζουν τις εφορίες προκειμένου να κλείσουν τα βιβλία τους ή και να μετασχηματίσουν τις εταιρείες τους ώστε να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις του νέου ασφαλιστικού.

Εκείνο που δεν προέβλεψε μάλλον κανείς, είναι ότι μεγάλη μερίδα επαγγελματιών που διατηρούσαν ανοιχτά τα βιβλία τους κατέβαλαν κάθε χρόνο το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ, τα οποία πλέον δεν πρόκειται να τα παίρνει το ελληνικό Δημόσιο.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Καθημερινή, την ερώτησή τους γιατί δεν είχαν κλείσει τα βιβλία τους τόσα χρόνια, απαντούν ότι περίμεναν μήπως βρουν εργασία ή κάποια περιστασιακή απασχόληση.

Οι λογιστές εκτιμούν ότι την προσεχή εβδομάδα οι ουρές που θα σχηματιστούν στην εφορία θα είναι τεράστιες και δεν αποκλείουν να δοθεί παράταση για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος διότι αυτοί που διέκοψαν τις δραστηριότητες με το μπλοκάκι τους στις 31 Δεκεμβρίου, έχουν περιθώριο να κλείσουν εμπρόθεσμα μέχρι τις 30 Ιανουαρίου

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 30 ημερών από την ημέρα πραγματικής παύσης των δραστηριοτήτων. Εάν η δήλωση υποβληθεί μετά το πέρας των 30 ημερών, θεωρείται εκπρόθεσμη και ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.

Οι εφορίες προς τις οποίες υποβάλλονται οι δηλώσεις διακοπής εργασιών δεν ζητούν την ακύρωση τυχόν θεωρημένων φορολογικών στοιχείων, ενώ ελέγχουν τον πραγματικό χρόνο διακοπής των εργασιών παρακολουθώντας στο σύστημα TAXIS εάν μετά την ημερομηνία διακοπής που δηλώνει ο αιτών φορολογούμενος έχουν δηλωθεί άλλου είδους μεταβολές στο σύστημα αυτό (αλλαγή δραστηριοτήτων, έδρας, μελών κ.λπ.) καθώς και αν μετά τη δηλωθείσα ημερομηνία διακοπής έχουν εκδοθεί ή ληφθεί φορολογικά στοιχεία.

Ειδικότερα, για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά το κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, καθώς και τα αρχεία που δημιουργούν οι ΦΗΜ.

• Η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ειδικότερα:

– Διερευνάται αν έχουν δηλωθεί από κοινοτικές επιχειρήσεις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (πληροφορία από το σύστημα VIES) προς τον φορολογούμενο (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) και οι οποίες ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.

– Διερευνάται εάν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.

Διαβάστε επίσης: Ποιες οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή χρεών προς τον ΕΦΚΑ