Στα 13,8 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ

Μείωση των ζημιών σε σχέση με το 2016 κατέγραψε η εταιρεία το 2017. 

Στα 13,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ, το 2017, έναντι 12,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το αποτέλεσμα μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε σε ζημίες 3 εκατ. ευρώ, κυρίως, λόγω πωλήσεως θυγατρικής εταιρείας στο εξωτερικό, έναντι ζημιών ποσού 5,4 εκατ. ευρώ, το έτος 2016.