Στα 20,4 εκατ. ευρώ το ανεκτέλεστο έργο της Δομική Κρήτης 

Η Δομική Κρήτης έχει ανεκτέλεστο έργο 20,4 εκατ. ευρώ

Tην έγκρισή της στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Δομική Κρήτης έδωσε η γενική συνέλευση της εταιρείας.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Συνατσάκης πραγματοποίησε ενημέρωση ια την πορεία της Δομικής Κρήτης και των θυγατρικών.

Οπως είπε, στην κατασκευή τεχνικών δημοσίων έργων, η εταιρεία μεμονωμένα ή σε κοινοπρακτικό σχήμα έχει ανεκτέλεστο έργου ποσό 20.400.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με αναλογία κατά την συμμετοχή της σε ποσό 17.100.000,00 €

Επίσης η εταιρεία έχει αναδειχτεί Ανάδοχος και αναμένεται η Πρόσκληση για την υπογραφή συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων, συνολικού ύψους 24.700.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η συνέλευση ενέκρινε μεταξύ άλλων τις οικονομικές καταστάσεις 2020.