Στα 20,9 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της MLS Innovation το 2018

Επέκταση στα Βαλκάνια για την τεχνολογική εταιρεία.

Σε 20,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της MLS Innovation Inc το 2018 με τα κέρδη, μετά από φόρους, να ανέρχονται σε 1,6 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ το 2018 (έναντι 5,6 εκατ. ευρώ πέρυσι). Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1327 ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 5,9 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 25,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η MLS επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό με έμφαση στις αγορές των Βαλκανίων (καταρχήν στη Σερβία, στην Κύπρο και τη Βουλγαρία) προσαρμόζοντας τις προϊοντικές κατηγορίες MLS Easy, Smartphones και Tablets στην τοπική γλώσσα της εκάστοτε χώρας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωσή της νέας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης και Αναγνώρισης φωνής (European MAIC), την οποία προετοίμαζε τα τελευταία 2,5 χρόνια και αποτελεί το σημαντικότερο και μεγαλύτερο επιχειρηματικό σχέδιο (project) που έχει υλοποιήσει η εταιρεία στην 30ετή ιστορία της.