Στα 389,4 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το γ’ τρίμηνο

Άνοδο 5% κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, αγγίζοντας τα 389,4 εκατ. ευρώ.

Άνοδο 5% κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και ανήλθε σε 389,4 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,2% φθάνοντας τα 74,7 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 32,5% και διαμορφώθηκαν στα 25,4 εκατ. ευρώ, από 19,2 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σε επίπεδο εννεαμήνου ανήλθε σε 1.101,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 8,2% και ανήλθαν σε 196,9 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 51,8% και ανήλθαν σε 50,2 εκατ. ευρώ.

Στις ΗΠΑ το εννεάμηνο 2018 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε πτώση 4,2% και ανήλθε σε 639,3 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 7,9% και ανήλθαν σε 127,9 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές τσιμέντου συνεχίστηκαν με υψηλούς ρυθμούς και κύριο προορισμό την αγορά της Αμερικής.

Συνολικά το τρίτο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης παρουσίασε μείωση 3,1% και ανήλθε σε 58,9 εκατ. ευρώ (στο εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 8,7% και ανήλθε σε 173,4 εκατ. ευρώ). Τα λειτουργικά κέρδη το τρίτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 18,8% και ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ (μειώθηκαν κατά 47,7% στο εννεάμηνο και ανήλθαν σε 10,7 εκατ. ευρώ).

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά το τρίτο τρίμηνο. Και εδώ, τα λειτουργικά περιθώρια περιορίστηκαν από την αύξηση του κόστους ενέργειας. Ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 10,4% και ανήλθε σε 72,1 εκατ. ευρώ (το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών παρουσίασε ελαφρά βελτίωση 1,1% και ανήλθε σε 175,2 εκατ. ευρώ). Τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν οριακή μείωση 0,3% και ανήλθαν σε 20,5 εκατ. ευρώ (στο εννεάμηνο τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 44,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας 0,6% αύξηση).

Ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα 33,5 εκατ. ευρώ (το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών ήταν επίσης σταθερός στα 114 εκατ. ευρώ). Τα λειτουργικά αποτελέσματα στο τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, στις οποίες όμως είχε συμπεριληφθεί έκτακτο κόστος αναδιάρθρωσης. (Στο εννεάμηνο τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 25,4% σε σύγκριση με το 2017).

Στην Τουρκία, υπό τη σκιά της ταχείας επιδείνωσης των μακροοικονομικών μεγεθών, ο κατασκευαστικός κλάδος κινήθηκε έντονα πτωτικά το τρίτο τρίμηνο. Η διολίσθηση της τουρκικής λίρας κατά 53% έναντι του ευρώ στο εννεάμηνο και η αύξηση του ενεργειακού κόστους το τρίτο τρίμηνο επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα της Adocim.

Στη Βραζιλία, η ζήτηση το 2018 παρουσιάζει γενικά ενθαρρυντικές τάσεις, όμως η εκλογική περίοδος οδήγησε σε στάση αναμονής την αγορά τους τελευταίους μήνες. Τα αποτελέσματα της Apodi παρουσίασαν βελτίωση κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το εννεάμηνο του 2018, ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ, ήταν κατά 14 εκατ. ευρώ χαμηλότερες από αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Οι ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε 62 εκατ. ευρώ και ήταν υψηλότερες κατά 10 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2017, επηρεασμένες αφενός από τα χαμηλότερα επίπεδα λειτουργικών κερδών (EBITDA), επωφελούμενες όμως αφετέρου από τις μειωμένες επενδυτικές δαπάνες και τον περιορισμό των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30/9/2018 ανήλθε σε 784 εκατ. ευρώ και ήταν υψηλότερος κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του δανεισμού της 30/9/2017.