Στα 638 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις του Ομίλου Ελλάκτωρ το εννεάμηνο του 2021

Σε 638 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελλάκτωρ κατά το εννεάμηνο του 2021, οριακά μειωμένος κατά 4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 (667 εκατ. ευρώ). Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 7%, στα 244 εκατ. ευρώ, από 229 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα αποτελέσματα προ φόρων στο τρίτο τρίμηνο του 2021, ήταν κέρδη 8 εκατ. ευρώ, μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων, έναντι ζημιών 3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο όμιλος στο εννεάμηνο παρουσίασε ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας, με συγκρίσιμα EBITDA ύψους 125 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση 12% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 (111 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 98,5 εκατ. ευρώ έναντι 111 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος. Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA στο εννεάμηνο 2021, αλλά και στο τρίτο τρίμηνο του 2021, διαμορφώθηκε σε 20% έναντι 17% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ το περιθώριο EBITDA συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης των 26 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε σε 15%.

Το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε θετικά από τη βελτίωση του κλάδου του Περιβάλλοντος (+6 εκατ. ευρώ έναντι του εννεαμήνου 2020), των ΑΠΕ (+2,7 εκατ. ευρώ έναντι του εννεαμήνου 2020), των Παραχωρήσεων (+0,9 εκατ. ευρώ έναντι του εννεαμήνου 2020) ενώ αντίστοιχα επηρεάστηκε αρνητικά από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου της Κατασκευής (-26,9 εκατ. ευρώ έναντι του εννεαμήνου 2020).

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.09.2021 σε 455 εκατ. ευρώ έναντι 406 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 438 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 36 εκατ. ευρώ), διαμορφώθηκε σε 637 εκατ. ευρώ στις 30.09.2021 έναντι 707 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Ευθύμιος Μπουλούτας, ανέφερε σχετικά: «Κατά τη διάρκεια εννεαμήνου του ’21, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, παρουσίασαν υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στον κλάδο Κατασκευής, ο κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου ’21 κινήθηκε υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του ’20 (+9%), ενώ παρατηρήθηκε κάμψη στην λειτουργική κερδοφορία του εννεαμήνου, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποδέσμευσης από μη κερδοφόρες αγορές και δραστηριότητες. Επιπρόσθετα υπήρξε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων συνεπεία της αρνητικής έκβασης της διαιτησίας για έργο στο Κατάρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, πέρασε σε κερδοφορία στο τρίτο τρίμηνο ’21 (+8 εκατ. ευρώ) μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 125 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 12%, συγκρινόμενα με το εννεάμηνο του ’20. Στο πλαίσιο της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης του ομίλου, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ορατά αποτελέσματα ο περιορισμός των εξόδων λειτουργίας, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 120,5 εκατ. ευρώ, θωρακίζει την κεφαλαιακή δομή και ενισχύει τη ρευστότητα, θέτοντας τις βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη στο σύνολο των δραστηριοτήτων».