Στα χέρια της Grivalia Properties το 49% της Piraeus Port Plaza 2 A.E.

Στα χέρια της Grivalia Properties το 49% της Piraeus Port Plaza 2 A.E.

Στην κατοχή της περνά ένα μοναδικό ακίνητο στον Πειραιά το οποίο αποτελεί τμήμα πρώην εγκαταστάσεων της «Παπαστράτος». 

Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε την απόκτηση του 49% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας «Piraeus Port Plaza 2 A.E. Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων» («PPP2»).

H PPP2 έχει στην κατοχή της ένα μοναδικό ακίνητο στον Πειραιά το οποίο αποτελεί τμήμα πρώην εγκαταστάσεων της «Παπαστράτος» και είναι όμορο του προσφάτως αποπερατωμένου κτιρίου ιδιοκτησίας της PPP1, εταιρείας την οποία η Grivalia ελέγχει ήδη κατά 100%. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για συνέχιση του επενδυτικού πλάνου της Grivalia στην περιοχή του Πειραιά μέσω του οποίου προσδοκά να δημιουργήσει περαιτέρω σημαντική υπεραξία τόσο για τους μετόχους της όσο και για την τοπική κοινωνία.

Η επένδυση περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Grivalia σε κοινοπραξία (joint venture) με σκοπό την ανακατασκευή μέρους των υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθώς και την ανέγερση νέου κτιρίου γραφείων.

Το ακίνητο θα αναβαθμιστεί και θα μετατραπεί από πρώην βιομηχανικό χώρο σε συγκρότημα γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας συνολικής επιφάνειας 26.755 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των υπογείων θέσεων στάθμευσης και βοηθητικών χώρων). Το ακίνητο θα εκμισθωθεί σε πολυεθνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών βάσει σχετικού προσυμφώνου που έχει ήδη υπογραφεί.

Η Grivalia έχει προσυμφωνήσει να εξαγοράσει το υπόλοιπο 51% της PPP2 μετά το πέρας της μετασκευής του ακινήτου και με την παράδοσή του προς χρήση από το μισθωτή.

Λαμβάνοντας υπόψη την αξία του ακινήτου και τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της PPP2 κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, το τίμημα που καταβλήθηκε για τη συναλλαγή ανήλθε σε 3,62 εκατ. ευρώ.