Στα χέρια των τραπεζών ο έλεγχος της Forthnet

Οι τράπεζες διέθεσαν 70 εκατ. ευρώ, τα οποία θα επανεισπράξουν με την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων, καθιστώντας ενήμερο το δανεισμό της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης.

Στα χέρια των τραπεζών περνά και επίσημα ο έλεγχος της Forthnet. Oι δανειστές της επιχείρησης ανέλαβαν την εταιρεία μετά την τελευταία έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχή η εταιρεία προσπάθησε να αντλήσει 99 εκατ. ευρώ, αλλά η κάλυψη ανήλθε στο 70% μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που πραγματοποίησαν οι ίδιοι οι δανειστές της επιχείρησης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, η τοποθέτηση αυτή, εφόσον οι τράπεζες ασκήσουν τα δικαιώματά τους, συνιστά μια κατεξοχήν κεφαλαιοποίηση χρεών (conversion debt-to-equity) η οποία δίνει τον έλεγχο του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης στις πιστώτριες τράπεζες.

Από την πλευρά τους, οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι θα περιοριστούν στο 33%, απείχαν επιδεικτικά από την ομολογιακή έκδοση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε χθες η Forthnet, η κάλυψη της έκδοσης από τους υφιστάμενους μετόχους (ή πιθανούς νέους επενδυτές) ανήλθε μόλις στο 0,12%. Διατέθηκαν συνολικά 350 χιλ. ομολογίες σε σύνολο 330 εκατ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο μερικοί εργαζόμενοι που διέθεταν και δικαιώματα επί μετοχών (stock options) έλαβαν μέρος στην έκδοση, σε αντίθεση με τους Wind Hellas (κάτοχος του 33% των μετοχών),Massar Investments (22,6%), Go (22,6%) και Vodafone (6,5%) που δεν συμμετείχαν.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.6.7. του ενημερωτικού δελτίου, τις όποιες αδιάθετες ομολογίες, η διοίκηση της επιχείρησης μπορούσε να διαθέσει μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και θεσμικούς επενδυτές. Συνεπώς, οι τράπεζες απέκτησαν περί τα 230 εκατ. ομολογίες, διαθέτοντας 70 εκατ. ευρώ, τα οποία θα επανεισπράξουν για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Η κίνηση αυτή όμως θα καταστήσει ενήμερο τον δανεισμό της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, η οποία μέχρι πρόσφατα, έχοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 200 εκατ. ευρώ, είχε μετατραπεί σε «κόκκινο δάνειο».

Από την άλλη πλευρά, η Forthnet, παρόλο που δεν λύνει όλα τα οικονομικά της προβλήματα, λαμβάνει μια ανάσα, καθώς με την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός καθίσταται μακροπρόθεσμος, ενώ επιπλέον θα καταβάλει και χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού.

Μέχρι τώρα στην ομολογιακή έκδοση των 70 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο υποχώρησε στο 1% από περίπου 3% έως 7% που είναι ο υφιστάμενος δανεισμός. Υπενθυμίζεται πως η Forthnet σήμερα οφείλει 325 εκατ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Αlpha, Αττικής).