Στα χέρια του Ομίλου Quest η Γ.Ε. Δημητρίου ΑΕΕ

Στα χέρια του Ομίλου Quest η Γ.Ε. Δημητρίου ΑΕΕ
«Η επένδυση στην Γ.Ε. Δημητρίου αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου Quest για επέκταση των υφιστάμενων εμπορικών δραστηριοτήτων στο χώρο της τεχνολογίας», δήλωσε ο Α. Γεωργαντζής CEO του Ομίλου Quest

Στον Όμιλο Quest ανήκει πλέον η εταιρεία Γ.Ε. Δημητρίου ΑΕΕ, με τη Quest Συμμετοχών ΑΕ, μητρική εταιρεία του Ομίλου, να κατέχει το 99,089% του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η Quest Συμμετοχών, σε συνέχεια απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση της εταιρείας Γ.Ε. Δημητρίου ΑΕΕ, περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, συμμετείχε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 5 εκατ. ευρώ, που αποφάσισε στις 18/7/2022, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. Δημητρίου.

Σύμβουλος της Quest Συμμετοχών ΑΕ σε όλα τα στάδια των σχετικών διαπραγματεύσεων, ήταν η εταιρεία Grant Thornton, ενώ σύμβουλοι για τις σχετικές νομικές υπηρεσίες ήταν τo νομικό γραφείο Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες, η εταιρία δικηγόρων KG LAW FIRM και η εταιρεία δικηγόρων Αβραντίνης & Συνεργάτες.

«Η επένδυση στην Γ.Ε. Δημητρίου αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου Quest για επέκταση των υφιστάμενων εμπορικών δραστηριοτήτων στο χώρο της τεχνολογίας, στην περιοχή του κλιματισμού και των μικρών / μεγάλων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, με δεδομένη και τη δημιουργία του νέου διασυνδεδεμένου περιβάλλοντος (IoT)», δήλωσε ο Α. Γεωργαντζής CEO του Ομίλου Quest και συνέχισε: «Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στην οικογένειά μας τους 77 εργαζόμενους και στελέχη της Γ.Ε.Δημητρίου. Είμαστε βέβαιοι ότι μαζί θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας, προσφέροντας νέες καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες».