Στα σκαριά συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με πολυεθνικό όμιλο στη χρηματοδότηση ναυτιλιακών

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι διερευνά πιθανή συνεργασία με στόχο την παροχή χρηματοδοτικών λύσεων στον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι διερευνά πιθανή στρατηγική συνεργασία με μεγάλο πολυεθνικό όμιλο με αντικείμενο την παροχή χρηματοδοτικών λύσεων σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της τράπεζας προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω επενδύσεων διεθνούς κεφαλαίου σε υφιστάμενες ευκαιρίες και νέες χρηματοδοτήσεις στο ναυτιλιακό κλάδο.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στο να θέσει την Πειραιώς στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των αναγκών του ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου. Ως χρηματοοικονομικός και στρατηγικός σύμβουλος της Πειραιώς ενεργεί η Houlihan Lokey.  

H διοίκηση της Πειραιώς ερωτήθηκε σχετικά αλλά δεν σχολιάζει περαιτέρω ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν η συνεργασία αφορά και σε αναχρηματοδοτήσεις του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων της τράπεζας.