Στα «χέρια» της Quest η ΕΠΑΦΟΣ έναντι 2,47 εκατ.

Στα «χέρια» της Quest η ΕΠΑΦΟΣ έναντι 2,47 εκατ.
Η εν λόγω επένδυση εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στον όμιλο Quest σε ετήσια βάση περί τα 5 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα.

Στην εξαγορά της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Μονοπρόσωπη ΑΕ έναντι τιμήματος 2,47 εκατ. ευρώ προχώρησε η Quest Συμμετοχών. Η συνολική επένδυση αναμένεται να ανέλθει έως τα 4,94 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία λόγω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού προς τον παλαιό μέτοχο συνδεόμενη με τα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Η εν λόγω επένδυση εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στον όμιλο Quest σε ετήσια βάση περί τα 5 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα με EBITDA margin περί το 10%.

Η εταιρεία “ΕΠΑΦΟΣ” για περισσότερα από 30 χρόνια διαθέτει σειρά ολοκληρωμένων προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των εκπαιδευτηρίων από τη διαχείριση των λειτουργιών τους μέχρι την εκπαίδευση των μαθητών. Κατέχει ηγετική θέση στην αγορά με 3.000 ενεργούς πελάτες στο χώρο της εκπαίδευσης, με σημαντικό μερίδιο αγοράς και καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα παροχής λύσεων και υπηρεσιών Τεχνολογίας και Πληροφορικής.

Στην τελευταία οικονομική χρήση η εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ εμφάνισε κύκλο εργασιών 5,532 εκατ. ευρώ έναντι 4,423 εκατ. ευρώ το 2021 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 25,09%.

Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 1,584 εκατ. ευρώ έναντι 1,299 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 21,94%, τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση 75,33% στις 803.316,25 ευρώ έναντι 458.177,55 ευρώ το 2021.

Η εταιρεία στις 28 Απριλίου του 2023 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία από ΕΠΕ σε συνέχεια από 24 Φεβρουαρίου απόφασης της γενικής συνέλευσης των εταίρων της.