Η Standard & Poor’s βάζει καλό βαθμό στην Ελλάδα

Η Standard & Poor’s βάζει καλό βαθμό στην Ελλάδα

Πρόοδο στο επίπεδο της δημοσιονομικής προσαρμογής και της ανταγωνιστικότητας βλέπει ο οίκος αξιολόγησης. 

Θετικές αναφορές για την Ελλάδα αναμένεται να έχει η έκθεση της Standard & Poor’s, που θα δημοσιοποιήσει την Παρασκευή 21 Μαρτίου. Θα γίνεται ειδική αναφορά στην πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα μας, τόσο στο σκέλος της δημοσιονομικής προσαρμογής, όσο και στο σκέλος της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Σήμερα ο οίκος αξιολογήσης βαθμολογεί την Ελλάδα με «Β-/Β», με σταθερές προοπτικές (outlook). Η βαθμολογία αυτή δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί με την επικείμενη έκθεση της Standard & Poor’s. Ωστόσο αναμένονται ενδείξεις για το πώς θα αντιμετωπίσει ο οίκος την Ελλάδα στην περίπτωση που η Ευρωζώνη αποφασίσει ενδεχόμενη «ελάφρυνση» του ελληνικού χρέους σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η Standard & Poor’s αναμένεται να προχωρήσει σε μεταβολή της αξιολογήσεως της Ελλάδας κατά την φθινοπωρινή της αξιολόγηση στις 12 Σεπτεμβρίου 2014.

Η τελευταία έκθεση του οίκου αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία τον Οκτώβριο 2013 αναγνώριζε την δημοσιονομική πρόοδο και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο ανέφερε πως τόσο το χρέος της γενικής κυβερνήσεως, όσο και το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος είναι υπερμεγέθη.

Ο οίκος Moody’s αναμένεται να αξιολογήσει την ελληνική πρόοδο με έκθεση που θα δημοσιοποιήσει στις 4 Απριλίου 2014, ενώ στις 23 Μαΐου 2014 θα ακολουθήσει ο οίκος FitchRatings.

Διαβάστε ακόμη: Η Moody’s αναβάθμισε την Ευρωζώνη