Στη γερμανική Fraport τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Στη γερμανική Fraport τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

«Δεν έχουμε υπογράψει ακόμη συμβόλαια», δηλώνει εκπρόσωπος της Fraport.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που συγκλήθηκε στις 14 Αυγούστου ενέκρινε χωρίς την παραμικρή αλλαγή την υπογραφή της σύμβασης για την παραχώρηση των δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδρομίων στο σχήμα υπό τη γερμανική Fraport, παρά τις περί αντιθέτου εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Η υπογραφή της σύμβασης με τον γερμανικό όμιλο συμπεριλαμβανόταν στους όρους του νέου μνημονίου και αποτελεί πλέον νόμο του κράτους, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 17 Αυγούστου. Η σύμβαση αφορά στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας, των Χανίων, της Κεφαλλονιάς, της Ζακύνθου, του Ακτίου, της Καβάλας, της Ρόδου, της Κω, της Σάμου, της Μυτιλήνης, της Μυκόνου, της Σαντορίνης και της Σκιάθου.

Η υπογραφή της σύμβασης προβλέπει την παραχώρηση των αεροδρομίων για 40+10 χρόνια και η ελληνογερμανική κοινοπραξία προσέφερε εφάπαξ τίμημα 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ, ετήσιο μίσθωμα 22,9 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος, ποσοστό 25% από τα από τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων έσοδα και τέλη υπέρ ΥΠΑ, που φτάνουν το 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ για όλη την περίοδο της παραχώρησης.

«Δεν έχουμε υπογράψει ακόμη συμβόλαια», δηλώνει εκπρόσωπος της Fraport

Από την πλευρά της γερμανικής εταιρείας επισημαίνεται πως η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί βάση για περαιτέρω διαπραγμάτευση και πως δεν έχουν ακόμη υπογραφεί συμβόλαια.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει μια απόφαση που αποτελεί τη βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Δεν έχουν υπογραφεί ακόμη συμβόλαια», ανέφερε στο πρακτορείο Reuters εκπρόσωπος της Fraport.