Στη μάχη των stress tests οι τράπεζες – Οι τρεις ημερομηνίες «κλειδιά»

Στη μάχη των stress tests οι τράπεζες – Οι τρεις ημερομηνίες «κλειδιά»

Για ένα μήνα, από τις 28 Φεβρουαρίου έως και τις αρχές Απριλίου, η ΕΚΤ θα ελέγχει και θα διορθώνει τα στοιχεία των ελληνικών τραπεζών. 

Στις αρχές Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθούν τα stress test των ελληνικών τραπεζών. Σήμερα, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, με την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών οι τράπεζες θα οριστικοποιήσουν τους ισολογισμούς του 2017 καθώς και το ύψος των προβλέψεων που θα διενεργήσουν στο πλαίσιο της υιοθέτησης των νέων λογιστικών προτύπων IFRS9, με βάση τα οποία θα «τρέξει» το stress test.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αποσκοπεί στο να εντοπιστούν οι κεφαλαιακές αδυναμίες των τραπεζών και να δρομολογηθούν οι ενέργειες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα αποστείλουν σήμερα τους ισολογισμούς του 2017 και στοιχεία σχετικά με την άσκηση στην ΕΚΤ και στην Αρχή Τραπεζών.

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου θα υποβάλλουν στις εποπτικές αρχές το σύνολο των στοιχείων για το βασικό και το δυσμενές σενάριο της άσκησης. Η EBA θα προχωρήσει σε παρατηρήσεις και βάσει αυτών οι τράπεζες θα υποβάλουν, εκ νέου, διορθωμένο το σύνολο των στοιχείων για το βασικό και το δυσμενές σενάριο της άσκησης ως τις 15 Μαρτίου.

Κατόπιν θα ακολουθήσει αξιολόγηση των στοιχείων από την ΕΚΤ και θα δοθούν κατευθύνσεις. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν τα οριστικά τους στοιχεία στις 2 Απριλίου.

Την Παρασκευή 4 Μαΐου θα συνεδριάσει το Εποπτικό Συμβούλιο του SSM το οποίο θα εξετάσει τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης και θα οριστικοποιήσει τα ευρήματα των stress test, προσδιορίζοντας τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών και τους τρόπους που αυτές θα καλυφθούν.

Σε αντίθεση με το stress test του 2015, όπου ήταν δεδομένο ότι θα προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες και η αβεβαιότητα αφορούσε το ύψος των αναγκών αυτών, στην φετινή άσκηση εκφράζεται αισιοδοξία ότι δεν θα υπάρξει «τρύπα».

Ακόμα και στα ακίνητα όπου οι παραδοχές είναι αυστηρότερες, στην πραγματικότητα η εικόνα δεν είναι τόσο αρνητική για την Ελλάδα. Ο λόγος είναι ότι η ΕΚΤ έχει υιοθετήσει μια συντηρητική προσέγγιση για τα ακίνητα για όλη την Ευρώπη και η πτώση των τιμών των ακινήτων που περιλαμβάνονται στα δυσμενή σενάρια άλλων χωρών είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις αντίστοιχες ελληνικές. Για την Ελλάδα το δυσμενές σενάριο του stress test προβλέπει πτώση των τιμών των ακινήτων κατά 16,6% στην τριετία 2018-2020, που είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από την πρόβλεψη για την πορεία του ΑΕΠ (-3,2%).