Στην Warply η ανάθεση της πλατφόρμας που θα συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες για λιανικό και χονδρικό εμπόριο στην Ελλάδα

Στην Warply η ανάθεση της πλατφόρμας που θα συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες για λιανικό και χονδρικό εμπόριο στην Ελλάδα
Η HCC Data Analytics and Economic Intelligence θα έχει σαν βασικές λειτουργίες τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Στη Warply ανέθεσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού το έργο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας HCC Data Analytics and Economic Intelligence. Σκοπός του είναι η συλλογή σε ένα ενιαίο σύστημα και η ανάλυση δεδομένων από διάφορες δημόσιες βάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής. Το νέο έργο θα αποτελέσει βασικό σημείο στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η νέα πλατφόρμα HCC Data Analytics and Economic Intelligence θα έχει σαν βασικές λειτουργίες τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων αγοράς σε πραγματικό χρόνο, βελτιστοποιημένα dashboards παρακολούθησης αγοράς με έκδοση άμεσων αναλύσεων και reporting, ενώ για τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης θα γίνει αξιοποίηση της εμπειρίας και της γνώσης – καθώς και των μέχρι σήμερα δεικτών – της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Οι κυριότερες πηγές δεδομένων που θα τροφοδοτούν την πλατφόρμα, περιλαμβάνουν δεδομένα από το παρατηρητήριο τιμών e-καταναλωτής και τα δεδομένα χονδρικής του Ο.Κ.Α.Α., τα προγράμματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ , TAXIS, τη Eurostat, την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το Χρηματιστήριο Αθηνών, το ΓΕΜΗ, όπως επίσης και το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο Γιάννης Δοξαράς, CEO της Warply δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για πρωτοποριακό έργο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σκοπό έχει στο να δημιουργήσει ένα βέλτιστο data pipeline και πλατφόρμα analytics στον τομέα των ρυθμιστικών αρχών που δεν υπάρχουν συστήματα υποστήριξης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε συνεργάτες με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενός οργανισμού με άρτια επιστημονική κατάρτιση και εμπνευσμένη ηγεσία».