Στη Worldline το 92,5% της Cardlink- Στα 155 εκατ. ευρώ το enterprise value

H συμφωνία δίνει enterprise value 155 εκατ. ευρώ στην Cardlink. Διατηρεί συμμετοχή 7,5% ο νυν διευθύνων σύμβουλος Γ. Δρυμιώτης, που θα παραμείνει στο τιμόνι της εταιρείας.

Η Quest Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι υπεγράφη συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία Worldline για την πώληση της συμμετοχής της στις εταιρείες Cardlink AE και Cardlink One ΑΕ. Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των μετοχών τελεί υπό προϋποθέσεις και όρους μεταξύ των οποίων η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και της κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου.

Η Cardlink και η Cardlink One δραστηριοποιούνται στις ηλεκτρονικές πληρωμές, που εξελίσσονται σήμερα σε μία αυτόνομη αγορά υψηλής τεχνολογίας, η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών εταιρειών.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο όμιλος Quest, αποφάσισε να αποεπενδύσει από την Cardlink και την Cardlink One, σε κάθε μία εκ των οποίων κατά τη στιγμή της πώλησης θα κατέχει το 65% του συνόλου των μετοχών τους, εισπράττοντας περίπου 93 εκατ. ευρώ σε μετρητά και εξασφαλίζοντας δεκαπενταπλάσια απόδοση (υπεραξία 87 εκατ. ευρώ περίπου) επί των ιδίων κεφαλαίων της αρχικής επένδυσης, σε διάστημα μικρότερο των 7 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Quest Συμμετοχών έχει μακρά ιστορία στη δημιουργία σημαντικής αξίας στις θυγατρικές της εταιρείες αλλά και οφέλους στους εργαζόμενους και τους λοιπούς «stakeholders» τους. Παράλληλα εξασφαλίζει υπεραξίες στους μετόχους της με την πώληση διαφόρων συμμετοχών της.

Ο σύμβουλος της Quest Συμμετοχών για την εν λόγω συναλλαγή ήταν η Deutsche Bank AG.