Στην έκδοση ομολογιακού δανείου 3,8 εκατ. ευρώ προχωρά η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος

Αφορά την κάλυψη αγοράς βιομηχανικού ακινήτου προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της εταιρείας.

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι 3,8 εκατ. ευρώ προχωρά η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος.

Συγκεκριμένα, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι 3.800.000,00 ευρώ, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, με σκοπό την κάλυψη αγοράς βιομηχανικού ακινήτου προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των επιμέρους ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου και την υπογραφή των οικείων συμβατικών κειμένων.