Στην Παγκρήτια Τράπεζα τα καταστήματα της HSBC στην Ελλάδα

Στην Παγκρήτια Τράπεζα τα καταστήματα της HSBC στην Ελλάδα
Σε συμφωνία επί της αρχής ήρθε το παράρτημα στην Ελλάδα της βρετανικής τράπεζας HSBC, προκειμένου να πουλήσει τα υποκαταστήματά της στην Παγκρήτια Τράπεζα.

H Παγκρήτια Τράπεζα υπέγραψε κατ’ αρχήν συμφωνία με την HSBC για την εξαγορά των εργασιών του ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC.

Δεν έγιναν γνωστοί οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας.

Η συναλλαγή, η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Παγκρήτιας, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται ότι το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, το ανθρώπινο δυναμικό και το δίκτυο των 15 καταστημάτων της HSBC στην Ελλάδα θα μεταβιβαστούν στην Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.

Σημειώνεται πως το δίκτυο της HSBC είναι απολύτως συμπληρωματικό της παρουσίας της Παγκρήτιας στην Αθήνα, η οποία με τον τρόπο αυτό ισχυροποιείται.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Παγκρήτιας Τράπεζας εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν σημαντικά μετά τη συναλλαγή, καθώς και περαιτέρω με τη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της HSBC

«Η HSBC Continental Europe («HBCE»), έμμεση θυγατρική της HSBC Holdings plc, ανακοινώνει ότι ήρθε σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την πώληση των εργασιών του ελληνικού υποκαταστήματός της («HSBC Continental Europe, Ελλάδος») στην Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. Η εν λόγω συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της διαδικασίας πληροφόρησης και διαβούλευσης της HBCE με τα σωματεία και τα συμβούλια εργαζομένων της. Η ολοκλήρωση της σκοπούμενης συναλλαγής τελεί υπό τις διοικητικές εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών.

Στο πλαίσιο της πώλησης αυτής, το σύνολο του απασχολούμενου κατά την ολοκλήρωση της σκοπούμενης συναλλαγής προσωπικού της HSBC Continental Europe, Ελλάδος, θα μεταβιβαστεί στην Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.

Η σκοπούμενη συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023».