Στις 12 Σεπτεμβρίου το συνέδριο Understanding Challenges for the Greek Economy

Δεκαοχτώ διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου και θα εξετάσουν επίκαιρα θέματα υψηλής σημασίας.

Το διεθνές Συνέδριο Understanding Challenges for the Greek Economy το οποίο διοργανώνεται από το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR, www.iffr.gr) θα πραγματοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 9:00-15:00. Δεκαοχτώ διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου και θα εξετάσουν επίκαιρα θέματα υψηλής σημασίας για την Ελληνική οικονομία, τις χρηματαγορές και τις τράπεζες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πρωινές ενότητες και δύο απογευματινά πάνελς (συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης). Στις δύο πρωινές ενότητες θα καλυφθούν θέματα αναφορικά με το Κρατικό και Εταιρικό Χρέος και την Οικονομία και τις Χρηματαγορές, αντίστοιχα. Ενδεικτικά θέματα περιλαμβάνουν:

  • Should a State borrow one-off or in instalments?
  • The effect of Moody’s ratings on corporate bond yields
  • Corporate loans and lending relationships in loan renegotiation: Evidence from a Greek Bank
  • The effect of technological innovation on economic growth
  • Government ownership and Mutual fund returns: Evidence from Greece
  • Gauging markets via capital flows

Στις πρωινές ενότητες θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, ώστε το κοινό να ενημερωθεί για τις νέες εξελίξεις στα σχετικά γνωστικά πεδία. Θα δοθεί έμφαση στα διδάγματα της έρευνας για τη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής, για τους επενδυτές, και για τις εταιρίες. Οι απογευματινές ενότητες περιλαμβάνουν δύο πάνελς στα οποία θα συμμετέχουν επαγγελματίες με υψηλή εμπειρία. Η μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα αφορά το θέμα Επενδύοντας στην Ελλάδα και η άλλη το θέμα Μη-Εξυπηρετούμενα Δάνεια στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα.

Το IFFR είναι διεθνές ερευνητικό κέντρο υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η ομάδα των Εταίρων του αποτελείται από διεθνώς γνωστούς και καταξιωμένους πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες με θητεία σε κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς ανά τον κόσμο. Έχει πρόσβαση σε πανεπιστημιακή έρευνα αιχμής (Access), φέρει σε επαφή την ακαδημαϊκή γνώση με τον χώρο των επιχειρήσεων και των αγορών (Connect), και διαχέει αυτή την γνώση (Share).