Στο 2,6% το επιτόκιο του πρώτου «πράσινου» ομολόγου της ΤΕΡΝΑ

Στο 2,6% το επιτόκιο του πρώτου «πράσινου» ομολόγου της ΤΕΡΝΑ
Η εταιρεία άντλησε 150 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 680 εκατ.

Απόλυτα επιτυχής κρίνεται η έκδοση του πρώτου «πράσινου» ομολόγου από την ΤΕΡΝΑ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο 2,6%.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τις τράπεζες- αναδόχους διατέθηκαν συνολικά 150.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη. Αντλήθηκαν έτσι 150 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 684 εκατ. ευρώ.

Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 97.500 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 52.500 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.