Στο 27,16% το ποσοστό του Γ. Περιστέρη στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο 27,16% το ποσοστό του Γ. Περιστέρη στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο κ. Περιστέρης κατέχει έμμεσα και άμεσα 28.094.164 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 27,1643 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε πως έλαβε γνωστοποίηση από τον μέτοχο κ. Γεώργιο Περιστέρη ότι στις 23/3/2021 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία και ανήλθαν του 25% και συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: Άμεσα 16.576.307 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 16,0276 % του μετοχικού κεφαλαίου και Έμμεσα 4.017.857 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 3,8849 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:

Άμεσα 16.576.307 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 16,0276 % του μετοχικού κεφαλαίου και Έμμεσα 11.517.857 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 11,1366 % του μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός 28.094.164 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 27,1643 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 103.423.291.

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος κ. Γεώργιος Περιστέρης δήλωσε ότι η γνωστοποίηση αφορά την απόκτηση από τα ελεγχόμενα νομικά πρόσωπα PERGE LTD και SNAKOS SERVICES LTD ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 7,2518%.