Στο 3% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Αύγουστο- Η θέση της Ελλάδας

pixabay.com

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού παρατηρήθηκαν στη Μάλτα, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, ενώ από την άλλη πλευρά, τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία.

Στο 3% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τη Eurostat. Τον Ιούλιο ήταν 2,2% και έναν χρόνο πριν ήταν -0,2%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στο 3,2%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (0,4%), την Ελλάδα (1,2%) και την Πορτογαλία (1,3%), ενώ από την άλλη πλευρά, τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία -όλες είχαν 5,0%.

Η υψηλότερη συμβολή στον πληθωρισμό της ευρωζώνης προήλθε από την ενέργεια, τα βιομηχανικά αγαθά εξαιρουμένης της ενέργειας, καθώς και τα τρόφιμα, το αλκοόλ, τον καπνό και τις υπηρεσίες.