Στο 80,44% το ποσοστό της Motor Oil στην Cyclon

Η Motor Oil έχει υποβάλει δημόσια πρόταση για την αγορά του συνόλου των μετοχών της Cyclon Ελλάς.

Στην αγορά μετοχών της εταιρείας Cyclon Ελλάς ΑΕ προχώρησε η Motor Oil (Ελλάς) Διϋλιστήρια Κορίνθου με αποτέλεσμα το ποσοστό που κατέχει να ανέρχεται πλέον σε 80,44%.

Σημειώνεται ότι, η Motor Oil (Ελλάς) έχει υποβάλει δημόσια πρόταση για την αγορά του συνόλου των μετοχών της Cyclon Ελλάς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Motor Oil (Ελλάς) κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 3ης Ιουλίου 2014 προέβη σε αγορά 3.705.468 μετοχών εκδόσεως Cyclon Ελλάς έναντι 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου, η Μotor Oil (Ελλάς) κατέχει 21.449.488 μετοχές εκδόσεως Cyclon Ελλάς ΑΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,44% επί των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.