Στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα η Μπάμπης Βωβός

Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρείας.

Σε καθεστώς δικαστικής προστασίας του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα εντάχθηκε, βάσει σχετικής δικαστικής απόφασης, η οικοδομική εταιρεία Μπάμπης Βωβός. To Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρείας , κάτι που της επιτρέπει να προσχωρήσει στο πλάνο εξυγίανσης.

Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν από δύο έως τέσσερις μήνες, μέχρι η εταιρεία να επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης με την πλειονότητα των πιστωτών της, όπως προβλέπει ο πτωχευτικός κώδικας.

Η έγκρισή της εξαρτάται από το σχέδιο εξυγίανσης που θα καταρτίσει η Βωβός και το οποίο θα προβλέπει πώς η εταιρεία θα ξαναγίνει βιώσιμη και με ποιον τρόπο θα αποπληρωθούν οι οφειλές της εισηγμένης προς ιδιώτες πιστωτές και Δημόσιο.

Η εταιρεία παρουσιάζει οφειλές της τάξης των 700 εκατ. ευρώ σε τράπεζες και λοιπούς πιστωτές, ωστόσο η κατάσταση, όπως αναφέρουν από την εταιρεία, θα μπορούσε να είναι διαχειρίσιμη, καθώς η αξία των στοιχείων του ενεργητικού ξεπερνάει ή «αγγίζει» το ποσό αυτό.