Στο Χρηματιστήριο από 18 Νοεμβρίου με νέες μετοχές η Ίλυδα Πληροφορική

Η διαπραγμάτευση θα αφορά τις 90.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 90.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Ίλυδα Πληροφορική ΑΕ, ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοικούσα επιτροπή χρηματιστηριακών αγορών κατά την συνεδρίασή της στις 13/11/2014 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 90.000 νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ).