Στο εμπόριο οι περισσότερες πτωχεύσεις, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Στο εμπόριο οι περισσότερες πτωχεύσεις, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Το λογότυπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής διακρίνεται στην είσοδο των κεντρικών γραφείων της ΕΛΣΤΑΤ, Αθήνα, Παρασκευή 21 Απριλίου 2017. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το χονδρικό εμπόριο και το λιανεμπόριο επλήγησαν περισσότερο.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στατιστικά στοιχεία ως προς τις Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων, έτους 2021.

  • Το 2021, οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις ανέρχονται σε 53 έναντι 57 το 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7%.
  • Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2012-2021 παρουσιάζει μείωση κατά 21,2%.

Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2012-2021, παρατηρείται μείωση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 21% στις ατομικές επιχειρήσεις, 13,5% στις προσωπικές εταιρείες και 27% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το έτος 2021, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev.2), παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου -επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών με ποσοστό 35,8%, ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης με 22,6%, ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 15,1%, ο τομέας των κατασκευών με 9,4% και ο τομέας μεταφορών – αποθήκευσης με 7,5%.

Τέλος, από τα στοιχεία των απαιτήσεων που επαληθεύτηκαν, κατά την περίοδο 2012-2021 προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο ετησίως, για 113 επαληθεύσεις βεβαιώνεται παθητικό 750,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι που έχουν αξιώσεις επ’ αυτών ανέρχονται σε 1.512.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επιπλέον, για την ανωτέρω περίοδο παρατηρείται μείωση στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του αριθμού των επαληθεύσεων κατά 15,8%, στο ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε κατά 3,4% και στον αριθμό των απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά 3,8%.

Τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων προέρχονται από τα Πρωτοδικεία της χώρας (Πτωχευτικά Δικαστήρια), τα οποία συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στην ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό πίνακα με στοιχεία για τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις.

Επιπλέον, συλλέγονται στοιχεία επί των πτωχεύσεων για τις οποίες περατώθηκαν οι επαληθεύσεις απαιτήσεων, το ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε και ο αριθμός των απασχολουμένων που έχουν αξιώσεις.