Στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ ο δανεισμός σε επενδυτικά κεφάλαια, υπό την ανησυχία εταιρικών χρεοκοπιών

Στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ ο δανεισμός σε επενδυτικά κεφάλαια, υπό την ανησυχία εταιρικών χρεοκοπιών
Euro-Sculpture in front of former ECB building in Frankfurt am Main, Hesse, Germany. Photo from 01. January 2016. (Photo by Daniel Kalker / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) Photo: AFP
Kαθώς οι αυξήσεις των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έχουν βάλει απότομο τέλος σε μια εποχή φθηνών πιστώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μεγαλύτερες τράπεζες της περιοχής δανείζουν τον κλάδο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων εν μέσω της αυξανόμενης απειλής εταιρικών χρεοκοπιών.

Η ΕΚΤ διεξάγει μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση στην οποία συμμετέχουν περίπου δώδεκα μεγάλοι δανειστές για να διασφαλίσει ότι αποδίδουν τις κατάλληλες πιθανότητες αθέτησης πληρωμών στα δάνεια που χορηγούνται σε υπερχρεωμένες εταιρείες, οι οποίες συχνά ανήκουν σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Ξεχωριστά, η ΕΚΤ συλλέγει στοιχεία από τις τράπεζες σχετικά με το συνολικό ποσό των δανείων που έχουν χορηγήσει σε εταιρείες που συνδέονται με μεμονωμένες εταιρείες εξαγοράς, σε μια προσπάθεια να αποκαλύψει πιθανούς κινδύνους συγκέντρωσης.

Η ρυθμιστική αρχή έχει παρουσιάσει σε διάφορους δανειστές προκαταρκτικά πορίσματα σχετικά με τις αντιληπτές ελλείψεις στην επιχείρηση που είναι γνωστή ως μοχλευμένη χρηματοδότηση.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απαιτήσεις από την ΕΚΤ να αυξήσουν ορισμένες τράπεζες τις προβλέψεις για πιθανές ζημίες από δάνεια ή να διατηρήσουν περισσότερα κεφάλαια, είπαν, τα οποία και τα δύο θα επηρεάσουν την κερδοφορία.

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να κάνει επίσημο σχόλιο.

Η κίνηση της κορυφαίας τραπεζικής ρυθμιστικής αρχής της ζώνης του ευρώ έρχεται σε μια στιγμή κρίσης για τον κλάδο των ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς οι αυξήσεις των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έχουν βάλει απότομο τέλος σε μια εποχή φθηνών πιστώσεων.

Αυτό έχει αρχίσει να ανεβάζει τα ποσοστά αθέτησης εταιρικών υποχρεώσεων, ιδίως για εταιρείες που είναι ήδη υπερχρεωμένες, μετά από μια δεκαετία κατά την οποία τα χαμηλά επιτόκια επέτρεψαν σε πολλές εταιρείες εξαγοράς να αποκτήσουν τις εταιρείες αυτές σε πολύ υψηλές αποτιμήσεις.

Η επανεξέταση της ΕΚΤ είναι το τελευταίο βήμα σε μια παρατεταμένη προσπάθεια να περιοριστεί αυτό που η ρυθμιστική αρχή θεωρεί ως υπερβολική ανάληψη κινδύνων και χαλαρή διαχείριση κινδύνων από ορισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες κατά τη χορήγηση δανείων στον κλάδο των ιδιωτικών συμμετοχών.

Στο πλαίσιο του περιορισμού, έχει ήδη εφαρμόσει πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε αρκετούς δανειστές, συμπεριλαμβανομένων των Deutsche Bank και BNP Paribas, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει απογοήτευση σε ορισμένες από τις επηρεαζόμενες τράπεζες.

Η ΕΚΤ υποστηρίζει ότι οι τράπεζες με μεγάλα χαρτοφυλάκια δανείων με μόχλευση θα αντιμετώπιζαν πιθανότατα υψηλότερα ποσοστά αθέτησης από άλλες, εάν η οικονομία βυθιζόταν. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες αυτές θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν επαρκή αποθέματα για να προστατευθούν από ένα τέτοιο σενάριο, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους δανειστές της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Deutsche Bank, δήλωσαν ότι οι αυστηρότερες απαιτήσεις για τη χρηματοδότηση με μόχλευση θα περιόριζαν επίσης τη χορήγηση δανείων σε εταιρείες που δεν έχουν καμία σχέση με εταιρείες ιδιωτικών συμμετοχών, και έτσι απειλούν να περιορίσουν την ανάπτυξη σε ένα ζωτικό τμήμα της οικονομίας.

Επισημαίνουν επίσης τα χαμηλά ποσοστά αθέτησης πληρωμών στα πιστωτικά τους χαρτοφυλάκια ως απόδειξη ότι οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζουν είναι στο ύψος των περιστάσεων.

Όσον αφορά την εις βάθος αξιολόγηση, η οποία είναι γνωστή ως έλεγχος των πιστωτικών φακέλων, η ΕΚΤ έχει ολοκληρώσει τις εργασίες στις εγκαταστάσεις αρκετών τραπεζών και οι δανειστές παρέχουν επί του παρόντος τα σχόλιά τους, δήλωσαν ορισμένοι από τους ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τράπεζες αντιτάχθηκαν στα ευρήματα, τα οποία έγιναν με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων που συνεργάζονται με την εποπτική αρχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Πηγή: Bloomberg.com