Στο τελικό στάδιο το σχέδιο για «σπάσιμο» της ΔΕΗ

Στο τελικό στάδιο το σχέδιο για «σπάσιμο» της ΔΕΗ

Σπάει σε τρία κομμάτια μέχρι το 2016 – Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε, ύστερα από χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η κυβέρνηση θέτει ως στόχο την προσέλκυση μεγάλων διεθνών παικτών του τομέα της ενέργειας, ενώ η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ θα γίνει σε τρία στάδια ώστε ως το πρώτο τρίμηνο του 2016 να έχει ολοκληρωθεί.  Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η ξεχωριστή ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ως το 2014 και η διάσπαση της ΔΕΗ σε «μικρή» και «μεγάλη», με την πρώτη να αποκρατικοποιείται έως το 2015 και τη δεύτερη να πωλείται σε επενδυτές έως το 2016.

Παράλληλα η κυβέρνηση θέτει τρεις προϋποθέσεις με στόχο να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό που θα εξασφαλίζει καταστατική μειοψηφία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί Α.Ε.

Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στο ΦΕΚ τεύχος Α/168/24.7.2013 που δημοσιεύθηκε χθες είναι:

– Οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ θα τύχουν ξεχωριστής διαχείρισης (δηλ. από ξεχωριστές κρατικές οντότητες) από εκείνες της ΔΕΗ ή άλλης ενεργειακής εταιρείας

– Οι τρέχοντες στόχοι εσόδων από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που αναλογούν στη Γενική Κυβέρνηση δεν θα αποκλίνουν

– Η διαδικασία απόκτησης των μετοχών δεν θα έχει φορολογικές ή οικονομικές επιπτώσεις για την κυβέρνηση, ασύμβατες με τους στόχους του προγράμματος.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης προβλέψεις για την αποεπένδυση λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών και μονάδων φυσικού αερίου που σήμερα λειτουργεί η ΔΕΗ. Επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης της νέας εταιρείας σε αποθέματα και ορυχεία λιγνίτη.

Τέλος ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε θέματα προσωπικού, καθώς «η νέα εταιρεία θα πρέπει να στελεχωθεί με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία και από το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό των λοιπών διευθύνσεων της ΔΕΗ» .