Στο ΤΑΙΠΕΔ το 17% της ΔΕΗ

REUTERS

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος από το Ελληνικό Δημόσιο 39.440.000 μετοχών ΔΕΗ.

Τη μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος από το Ελληνικό Δημόσιο 39.440.000 μετοχών ΔΕΗ -ποσοστό 17%- στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ΑΕ γνωστοποίησε η ΔΕΗ ΑΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επήλθε, κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

Μετά την ως άνω μεταβολή, το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ΑΕ διαμορφώνεται στο 34,123% και το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ στο 17%. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει κατά 100% το ΤΑΙΠΕΔ και, ως εκ τούτου, ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω μεταβίβασης, η πληρεξουσιότητα του Ελληνικού Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ, δυνάμει της από 11.09.2012 σύμβασης παραχώρησης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου με αντικείμενο τις 39.440.000 μετοχές ΔΕΗ (ποσοστό 17%), που είχε ανακοινωθεί προς το επενδυτικό κοινό με τις από 14.09.2012 και 11.10.2012 ανακοινώσεις της ΔΕΗ ΑΕ, σε συνέχεια των από 13.09.2012 και 10.10.2012 ανακοινώσεων του ΤΑΙΠΕΔ, παύει να είναι σε ισχύ.

Πριν από δέκα ημέρες κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ» με τον διαχωρισμό και την πώληση σε ιδιώτες μονάδων παραγωγής, οι οποίες αντιστοιχούν στο 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, καθώς και του αντίστοιχου μεριδίου πελατειακής βάσης.

Διαβάστε ακόμη:

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «μικρή ΔΕΗ»

ΔΕΗ: Αναβάθμιση κατά 3 βαθμίδες από την Standard & Poor’s

ΥΠΕΚΑ: Ενδιαφέρον από επενδυτές για τη «μικρή ΔΕΗ»

Σχετικά άρθρα