Στον δείκτη Ισότητας Φύλων του Bloomberg η Alpha Bank

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνής αναγνώριση της ελληνικής τράπεζας για τη συμβολή της στην προώθηση της θέσης της γυναίκας στον χώρο εργασίας.

 

Η Alpha Bank εντάχθηκε στον Διεθνή Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς επιχειρηματικούς δείκτες, για τη συμβολή της στην προώθηση της θέσης της γυναίκας στον χώρο εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά την αξιολόγηση για την ένταξη της Alpha Bank στον δείκτη GEI, που πραγματοποιήθηκε με βάση στατιστικά στοιχεία, η Alpha Bank διακρίθηκε για τις επιδόσεις της στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, καθώς και για τις προβλεπόμενες πολιτικές, προγράμματα και παροχές ανθρωπίνου δυναμικού, που απευθύνονται ισότιμα στους υπαλλήλους.

Ο δείκτης Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) είναι ένας από τους εγκυρότερους δείκτες διεθνώς σε θέματα ισότητας των φύλων και περιλαμβάνει σήμερα 230 επιχειρήσεις παγκοσμίως, δύο εκ των οποίων είναι ελληνικές. Αξιολογεί εισηγμένες εταιρίες από όλους τους τομείς της οικονομίας ως προς τη διαφάνεια με την οποία διαχειρίζονται τα θέματα ισότητας και την προώθηση της θέσεως των γυναικών στον χώρο εργασίας.

Ο δείκτης GEI αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές πληροφορήσεως για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, σε μία εποχή που τα κριτήρια αξιολογήσεως τα οποία σχετίζονται με περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές καθώς και με την εταιρική διακυβέρνηση (Environmental-Social-Governance / ESG data) αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.