Στον κλάδο ξενοδοχείων και τουρισμού εισέρχεται η ΣΟΛ

Στον κλάδο ξενοδοχείων και τουρισμού εισέρχεται η ΣΟΛ

Μέσω της Crowe SOL η εταιρεία δημιουργεί εξειδικευμένη ομάδα που θα προσφέρει υπηρεσίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής.

H Crowe SOL, συμβουλευτικός βραχίονας της ελεγκτικής ΣΟΛ Α.Ε, εισέρχεται στην αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών HTL (Hotel, Tourism & Leisure).

Μέλος του παγκόσμιου δικτύου Crowe Horwath, η Crowe SOL είναι η 6η μεγαλύτερη συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα με πάνω από 3.000 πελάτες, μεταξύ των οποίων άνω των 200 ξενοδοχείων, Δήμων και Περιφερειών. Τοποθετείται ως η πρώτη συμβουλευτική στην Ελλάδα που δημιουργεί εξειδικευμένη ομάδα για τους τομείς ξενοδοχείων, τουρισμού, φιλοξενίας και αναψυχής, προσφέροντας υπηρεσίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής.

Οι υπηρεσίες καλύπτουν σχεδιασμό και ανάπτυξη ξενοδοχείων (μελέτες σκοπιμότητας, συμβουλευτική διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, due diligence, συγχωνεύσεις & εξαγωγές, εκπροσώπηση, οικονομικός έλεγχος, φορολογικός σχεδιασμός, αποτιμήσεις κ.ά.). Παράλληλα θα προσφέρει συμβουλευτική για τη βελτίωση λειτουργίας μονάδων, δημιουργία νέων προϊόντων, σχεδιασμό marketing και πωλήσεων για νέες αγορές και στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

Για τον τουρισμό και την αναψυχή, θα προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στρατηγικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης προορισμών και προϊόντων, ανάπτυξης και διοίκησης έργων και επιχειρηματικής ετοιμότητας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επικεφαλής της ομάδας HTL Services αναλαμβάνει ο Ξενοφών Πετρόπουλος, στέλεχος με πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στους τομείς πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών, στρατηγικής επικοινωνίας και διαχείρισης φήμης.

Τα τελευταία 6 χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή εταιρικής επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Οι τομείς ευθύνης του αφορούσαν στην επιχειρηματική αριστεία του Συνδέσμου, στην ανάπτυξη και προώθηση πολιτικών και θέσεων για τον ελληνικό τουρισμό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στη διαχείριση φήμης, διαχείριση κρίσεων, σχέσεις με τα ΜΜΕ και συμβουλευτική.

Βραβευμένος με European Excellence Award για καμπάνιες επικοινωνίας, ανήκε στην ομάδα που ξεκίνησε την ανάπτυξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Πωλήσεων. Η Crowe SOL ήταν Μεγάλος Χορηγός του 3ου Συνεδρίου Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ξ. Πετρόπουλος παρουσίασε τα mega trends του τουρισμού, όπως προκύπτουν από τις πρόσφατες μελέτες του δικτύου Crowe Horwath, τις εξελίξεις που φέρνει στον κλάδο η τεχνολογία, καθώς και παραδείγματα εφαρμογής σε βασικά προϊόντα του ελληνικού τουρισμού.